Biz hakda

“Fuzhou Rixing Aquatic Food Co., Ltd.”

Kapitan Jiang Senagat Toparynyň golçur kärhanasy bolan “Fuzhou Rixing Aquatic Food Co., Ltd” 2003-nji ýylyň fewral aýynda döredildi. Kompaniýa deňiz senagatynyň artykmaçlyklaryny we ylmy we tehnologiki innowasiýa ukyplaryny oýnaýar, önümleriň täzelenmegine kömek edýär, yzygiderli giňelýär. çuňňur gaýtadan işleýän senagat zynjyry, önümleriň, tehnologiýanyň we hiliň esasy bäsdeşlik ukybyny ýokarlandyrýar we deňiz ýokary tehnologiýaly senagatlaşma kärhanasy bolan globallaşan, doly önümçilik zynjyryna öwrüldi.

Biziň güýjümiz

Kompaniýanyň süýji suw bilen deňiz suwunyň çatrygynda ýerleşýän, süýji suw akymy, ajaýyp suw hili we baý çeşmeleri bolan Dinghai aýlagynyň gümrük we gözegçilik ýazgysynda 4500 mu daşky gurşawy goraýan plastik balyk tutulýan bazasy bar.Baza Oba hojalygy ministrligi tarapyndan "Suw sagdyn suw hojalygyny görkeziş bazasy", "ASC Global durnukly suw hojalygy bazasy", "Organiki suw hojalygy bazasy" we "Hapalanmaz suw hojalygy bazasy" atlary bilen sylaglandy.Kompaniýa HACCP, ISO22000, BRC, IFS, ASC, MSC we ş.m. ýaly dürli şahadatnamalary berdi.

kompaniýa-bg

Abalon seriýaly önümleriň bar bolan içerki öňdebaryjy önümçilik liniýasyna, Budda bökýän diwar seriýaly önümleriň önümçilik liniýasyna, balyk köke seriýasynyň önümçilik liniýasyna goşmaça, kärhana ýyllyk kuwwaty bolan deňiz biologiki önümleriniň uly göwrümli önümçilik liniýasyny hem gurdy. 1000 tonna, abalon, deňiz hyýar, oyster we çuň deňiz balyklary ýaly deňiz çig malyny ulanyp, abalon peptidi, oyster peptidi, deňiz hyýar peptidi, çuň deňiz balygy kollagen peptidi we tebigy taurin, polisakarid we beýleki deňiz biologiýasy önümleri.

takmynan_us_img01
takmynan_us_img02

Önümlerimizde ABŞ, Kanada, Japanaponiýa ýaly 20-den gowrak ýurda we sebitlere eksport edilýän abalon seriýaly önümler, deňiz hyýar seriýaly önümler, balyk köke önümleri, Budda bökýän diwar seriýasy önümleri, guradylan deňiz önümleri we deňiz biologiki önümleri bar. , Awstraliýa, Europeanewropa Bileleşigi, Günorta-Gündogar Aziýa, Eastakyn Gündogar, Gonkong we Hytaýyň Pekin, Şanhaý, Guan Guangzhouou, Şençzhenen, Çengdu we Çongçin ýaly beýleki uly şäherleri we içerde we daşary ýurtlarda deň-duş kärhanalarynyň lideri boldy.

Kompaniýanyň ösüşi:milli deňiz ýokary tehnologiýa pudagynda öňdebaryjy kärhana bolmak.