toparymyz

Jiang Mingfu başlygy

  • Balykçylara ýorunja balyklaryny we gysga derini gaýtadan işlemek bilen meşgullanmaga başlaň
  • Hytaýda ilkinji iri balyk köklerini gaýtadan işleýän bazany dörediň
  • Hytaýda iň uly abalon gaýtadan işleýän zawod döredildi
  • Marin iýmitini çuňňur gaýtadan işlemek we deňiz biologiki önümleri bilen kämilleşdirilen arassalaýyş önümçiligi
  • Milli on müň adam maksatnamasy boýunça ylym we tehnologiýa telekeçiliginde öňdebaryjy zehin
  • Professor derejesindäki uly inerener
  • Fujian welaýatynda A derejeli zehin

Abalone önüminiň gözleg topary

perfi

Akademikler

başlygy

Abalone önüminiň gözleg topary

perfi

Uly in Engineener lukmanlar magistrleri

perfi

Döwlet geňeşinden ýörite kömek pullaryny alýan hünärmenler

perfi

Hormatly ýaş alymlar üçin milli gaznanyň alyjylary