korporatiw medeniýeti

Korporatiw missiýa

Deňiz baýlyklarynyň ýokary bahaly ösüşi, deňiz saglygy iýmitini döretmek we döretmek

jogap2
baha2

Esasy gymmatlyklar

Inowasiýa we saglyk kämilligi

Ösüş wersiýasy

Hytaýyň deňiz ýokary tehnologiýa pudagynda öňdebaryjy kärhana bolmak

maksat2

Kapitan Jiang Senagat Toparynyň marka çeşmelerini doly birleşdirip, gözleg işlerine we ýörite lukmançylyk maksatlary üçin deňiz funksional iýmitleri, deňiz önümlerini we formula iýmitlerini öndürmäge gönükdirilen 56 mu deňiz bio-tehnologiýa senagat parkyny gurýar.Techokary tehnologiýaly gözleg, akylly gaýtadan işlemek we marka marketing, elektron söwda telekeçiligi, sowuk zynjyr logistikasy we akylly medeni syýahatçylygy birleşdirýän dünýä derejesinde ösen deňiz biotehnologiýasy innowasiýa bazasyny gurýar.Deňiz biologiki önümleriniň gözleg we gözleg derejesini we deňiz gözlegleriniň durnukly ösüşi üçin in engineeringenerçilik ukybyny ýokarlandyrmak üçin yzygiderli tagalla edýär.