GURAN ABALONE

Gysga düşündiriş:

Abalone ab Abalon, ekologiýa taýdan ösdürilip ýetişdirilen, organiki we sagdyn 300 gektar meýdanda ekologiýa taýdan arassa plastik balykçylyk raft ekerançylyk bazasyndan gelip çykýar.)


 • Marka:Kapitan Jiang
 • Aýratynlyklary:100g / sumka, 250g / sumka
 • Bukja:Baglanan
 • Gelip çykyşy:Fuzhou, Hytaý
 • Nädip iýmeli:Arassa suwa batyrmak we nahar bişirmek
 • Ýaramlylyk möhleti:18 aý
 • Saklamak şertleri:Doňdurma we gorap saklamak
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Aýratynlyklary

  • Esasy maddalar:Abalone ab Abalon, ekologiýa taýdan ösdürilip ýetişdirilen, organiki we sagdyn 300 gektar meýdanda ekologiýa taýdan arassa plastik balykçylyk raft ekerançylyk bazasyndan gelip çykýar.)
  • Önümçilik usuly:Adaty tehnologiýa bilen täze abalon, tebigy guratmak we howa guratmak, abalonyň tagamyny we iýmitlenişini doly saklaýar.
  • Tagamy:Goşundylar, doly guraklyk we altyn reňk we ýagly et ýok.
  • Munuň üçin amatly:Aghli ýaşdakylar üçin amatly (Deňiz önümleri allergiýasy bolanlardan başga)
  • Esasy allergenler:Molýusklar (Abalone)
  • Funtion:
   1. Tauriniň köpelmegi
   2.Gan basyşyny, holesteriniň derejesini peseldýär we bagryň, ýüregiň işini gowulandyrýar
   3. Aminokislotanyň köpelmegi
   4. Bagryň detoksifikasiýasy
   5. Keselden soň ýadawlygy we fiziki energiýany dikeltmek
  gby4
  gby2

  Maslahat berilýän resept

  Abalon biftek çorbasy

  gby1Abalonlary ýumşaýança 2 gün töweregi (ululygyna baglylykda) suwa batyryň we günde azyndan bir gezek suw çalşyň.Derrew bişirmeseňiz, saklamak üçin sowadylmaly (-18 ° C ýa-da ondan aşakda) we 1 hepdäniň içinde bişirmeli we iýmeli. Ony zynjyr, bahar sogan, çakyr bilen gyzgyn suwa batyryň we takmynan 5 minut gaýnadyň.Rehidrirlenen abalon we ingredientleri (1 köne towukdan, 605g doňuz gapyrgasyndan, 5 bölek guradylan gabykdan we käbir gaýa şekerinden ybarat) aşagyndaky bambuk matasy bilen toýun gazana goýuň, soňra ingredientleri ýapmak üçin gaýnag suw goşuň.Heatokary otda 2 sagat töweregi gaýnadyň, pes otda 5-6 sagatlap gaýnadyň we biraz sowadyň.Soňra ýene 2 sagat ýokary otda öwüriň we abalon ýumşak, galyň, tekiz we ýumşak bolýança bişiriň. Çorba galyň bolanda, şoňa görä gaýnag suw goşuň. Soňra abalony aýyryň we çorba we oyster sousyny goşuň çorbany galyňlaşdyryň.

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler