Deňiz bioaktiw oyster peptid kollagen poroşok içgisi

Gysga düşündiriş:

Oyster eti company kompaniýanyň oyster (triploid oyster) fermasyndan alnan, “deňziň süýdü” diýlip atlandyrylýan we ähli iýmitleriň sinkinde iň baý etlere baý.】


 • Bukja:3g / sumka , 6 halta / guty ; 3g / sumka , 10 halta / guty ; 3g / sumka , 20 halta / guty ; 3g / sumka , 60bag / guty.
 • Ýaramlylyk möhleti:24 aý
 • Saklamak şertleri:Salkyn, gurak we şemalladylýan ýerde möhürläň
 • Gelip çykyşy:Fuzhou , Hytaý
 • Nädip iýmeli:Irden bir halta, agşam bolsa bir halta 150ml-200ml ýyly suw bilen alyň.Şeýle hem süýt, bal, miwe suwy we beýleki içgilere goşup bolýar.
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Aýratynlyklary

  • Material çeşme:Oyster eti company kompaniýanyň oyster (triploid oyster) fermasyndan alnan, "deňziň süýdü" diýlip atlandyrylýan we ähli iýmitleriň sinkinde iň baý etlere baý.】
  • Reňk:Açyk sary poroşok
  • Döwlet:Poroşok
  • Tehnologiýa prosesi:Häzirki zaman bioenzimatiki we peptid molekulýar biotehnologiýasyHaryt-jikme-jiklikler
  • Ys:Förite balyk ysy
  • Molekulýar agram:≤ 1000Dal
  • Iýmitlendiriji düzümi:Beden tarapyndan zerur bolan arginin we lizin ýaly 17 aminokislotalary, sink we selen ýaly yz elementlerini öz içine alýar.
  • Funksiýa:Immuniteti kadalaşdyrýar, energiýa berýär, bagry detoksifikasiýa edýär we goraýar, ýadawlygy aýyrýar, ýaşaýyş güýjüni ýokarlandyrýar we durmuş derejesini ýokarlandyrýar.
  • Munuň üçin amatly:Sport bilen meşgullanýanlar, fiziki taýdan ejiz adamlar, aňsatlyk bilen ýadaw adamlar, içýänler we jemgyýetleşýänler we böwrek tonik içgisine mätäç adamlar.
  • Amatsyz toparlar:kämillik ýaşyna ýetmedik, göwreli we emdirýän aýallar we bu önüme allergiýasy bolanlar.

  Üstünligimiz

  artykmaçlyk1
  32133123
  32133125

  “Fuzhou Rixing Aquatic Food Co., Ltd.”2003-nji ýylda döredilen, çagalar bagyny, köpeltmegi, gaýtadan işlemegi, gözlegleri we satuwlary birleşdirýän senagat taýdan ösen kärhana.Hytaýyň ýokary tehnologiýaly kärhanasy, Hytaýyň meşhur söwda belligi, oba hojalygynyň halkara söwdasynyň ýokary hilli ösüş bazasy we ş.m. şahadatnamalaryna eýe boldy. Abalon, oyster we deňiz hyýar üçin material 300 gektar CIQ hasaba alnan ekerançylyk bazasyndan ASC, organiki we hapalanmak- mugt şahadatnama.

  artykmaçlyk2

  Tohumçylyk bazasyAb Abalon, oyster we deňiz hyýarlary üçin üç sany esasy ekerançylyk bazasy.
  Korporatiw akkreditasiýa :ISO22000, HACCP iýmit arassaçylygy we howpsuzlygy dolandyryş ulgamy, BRC , MSC, ASC we organiki şahadatnama.

  Degişli önümler