Doňdurylan möwsümleýin uçýan balyk balygy - Tobiko

Gysga düşündiriş:


 • Aýratynlyklary:100g / guty, 300g / guty, 500g / guty, 1kg / guty, 2kg / guty we başgalar
 • Bukja:Aýna çüýşeler, plastik gutular, plastik paketler, karton gutular.
 • Gelip çykyşy:ýabany tutmak
 • Nädip iýmeli:Iýmäge taýyn ýa-da suşini bezäň, salat, bug ýumurtgasy bilen zyňyň ýa-da tost bilen hyzmat ediň.
 • Ýaramlylyk möhleti:24 aý
 • Saklamak şertleri:-18 ° C-de doňmak
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Aýratynlyklary

  • Reňk:Gyzyl 、 Sary 、 Mämişi 、 Greenaşyl 、 Gara
  • Iýmitlendiriji düzümi:Eggumurtga albuminine, globuline, ýumurtga mukinine we balyk lesitine, şeýle hem adam bedeni üçin möhüm iýmitler bolan kalsiý, demir, witaminler we riboflawine baýdyr.
  • Funksiýa:Uçýan balyk köke, esasanam ýokary belokly sagdyn maddadyr.Eggumurtga albuminine we globuline, şeýle hem bedeniň organlarynyň işini gowulandyrmak, bedeniň alyş-çalşyny güýçlendirmek, bedeni güýçlendirmek we adam gowşaklygyny ýeňletmek üçin beden tarapyndan aňsatlyk bilen siňdirilýän we ulanylýan balyk lesitine baýdyr.
  fyz6
  fyz2

  Maslahat berilýän resept

  Uçýan balyk köke Suşi

  Bişirilen tüwiniň 3/4 käsesini noriniň üstüne goýuň, sirke suwuna batyryň.Hyýar, gysga we awakadony noriniň üstünde goýuň we rulona dakyň. Uçýan balyk köküni rulonyň üstüne ýaýradyň.

  Uçýan balyk-roe-Suşi2
  Tobiko-salat

  Tobiko salady

  Parçalanan gyrgyç we hyýaryň üstüne ysly maýonez guýuň, soňra gowy garmaly.Tobiko we tempura goşuň we ýuwaşlyk bilen garmaly.Ahyrynda bezeg üçin birneme Tobikony goýuň.

  Bişen balyk ýumurtgasy

  Snapperiň püresi bilen kesip, ýumurtga aklaryny goşuň.Gowy birleşýänçä garmaly, uçýan balyk köke we tagam goşuň.Gazany ýag bilen ýuwuň we garyndyny tabaga guýuň.Soňra ortada deşik ýasamak we sarysyna guýmak üçin bir belgi ulanyň.Suw guýuň, 5 minut ýapyň we buglaň. Duz, burç sepiň we iýiň.

  Guradylan balyk-ýumurtga3

  Degişli önümler