“FROZEN ABALONE” gabyk we wissera bilen täze

Gysga düşündiriş:

Gabyk we wissera bilen doňan abalon janly abalon pes temperaturada ýuwuldy we doňdy, täze hil üçin ýokumly maddalary gulplady.Esasan saşimi ýasamak, abalonyň asyl tagamyny saklamak üçin ulanylýar.


 • Haryt aýratynlyklary:20-30 G / PC, 30-40 G / PC, 40-50 G / PC, 50-60 G / PC, 60-70 G / PC, 70-80 G / PC, 80-90 G / PC, 90 -100 G / PC
 • Bukja:1kg / sumka, 500g / sumka, supermarket gaplamasy ýa-da düzülip bilner.
 • Saklama:-18 below ýa-da aşakda doňduryň.
 • Ýaramlylyk möhleti:24 aý
 • Gelip çykan ýurdy:Hytaý
 • Nädip iýmeli:Tebigy eremeden soň, buglamak, gaýnatmak, bişirmek, ýakmak, şor we ş.m.
 • Tagamy:Baý umami tagamy, berk gurluşy.
 • Haryt kwalifikasiýasy:Organiki şahadatnama, HALAL şahadatnamasy.
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Aýratynlyklary

  1. Gabyk we wissera bilen abalonyň asyl tagamyny saklaň.
  2. proteinokary belok, az ýag, deňagramly iýmitlenmek.
  3. Abalonda doly we mazmuna baý 18 görnüşli aminokislotalar bar.
  4. Saşimi üçin amatly

  Esasy maglumatlar

  Gabyk we wissera bilen doňan abalon janly abalon pes temperaturada ýuwuldy we doňdy, täze hil üçin ýokumly maddalary gulplady.Esasan saşimi ýasamak, abalonyň asyl tagamyny saklamak üçin ulanylýar.

  Abalonda köp mukdarda belok bar, abalonlarda tonlaýjy, deri owadanlaýjy, gan basyşyny kadalaşdyrýan, bagyr iýmitlendiriji, görüşi gowulandyrýan, ýin baýlaşdyryjy we ýylylygy aýyrýan häsiýetler bar.Hususan-da, olaryň ýin baýlaşdyryjy we görüşi gowulandyrmak häsiýetleri gaty güýçli bolup, olary görmek ukyby ýaly şertleri bolan adamlar üçin amatly edýär.

  “Kapitan Jiang” doňdurylan abalon, Hytaýda abalon we deňiz hyýarlarynyň iň köp köpelýän bazasy bolan Fuzhou Rixing Aquatic Food Co., Ltd 300 hm² tohumçylyk bazasyndan gelýär.Köpeltmek prosesi ylmy dolandyryşa ýetmek üçin ylmy we täsirli hil dolandyryş ulgamy bilen dolandyrylýar.Kompaniýamyz köpeltmek döwründe neşe serişdelerini ulanmagy gadagan edýär we çig malyň ýokary hilli we arassaçylyk howpsuzlygyny üpjün etmek üçin adam tarapyndan döredilen hapalanmalardan gaça durýar.

  Maslahat berilýän resept

  FROZEN-ABALONE-täze, gabykly we viskera01

  Abalone Saşimi

  Abalon eredilenden soň, inçe dilimlere bölünip, soýa sousyna we wasabi batyrylyp iýilýär.

  FROZEN-ABALONE-täze, gabykly we viskera03

  Duz bilen bişirilen abalon

  Abalon eredilenden soň, duz bilen doldurylan tabaga goýulýar, galaýy folga bilen örtülýär we ojakda 20-30 minut gyzdyrylýar.

  Degişli önümler