Täze abalon Gara Truffle abalon konserwirlendi

Gysga düşündiriş:


 • Marka:Kapitan Jiang
 • Önümiň ady:Täze abalon Gara Truffle abalon konserwirlendi
 • Aýratynlyklary:Aýratyn aýratynlyklar üçin işgärlerden soramagyňyzy maslahat berýäris
 • Bukja:konserwirlenen
 • Gelip çykyşy:Fuzhou, Hytaý
 • Nädip iýmeli:Açmaga ýa-da gyzdyrmaga taýyn, ýa-da nahar ýa-da tüwi bilen iýip bolýar
 • Ýaramlylyk möhleti:36 aý
 • Saklamak şertleri:Otag otagynyň temperaturasynda ýagtylykdan uzakda saklaň
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Aýratynlyklary

  • Esasy maddalarTäze AbaloneAbalon, ekologiýa taýdan ösdürilip ýetişdirilen, organiki we sagdyn ekerançylyk bilen meşgullanýan 300 gektar meýdanda ekologiýa taýdan arassa plastik balykçylyk raft ekerançylyk bazasyndan gözbaş alýar.)
  • Tagamy: Gara ýumruk we beýleki ýakymly ysly täze abalon, seresaplylyk bilen gaýnadylan, arassa we tebigy goşundylar, ýumşak we ýumşak, rahatlandyryjy we lezzetli.
  • Erlikli: Aghli ýaşdakylar üçin amatly (Deňiz önümleri allergiýasy bolanlardan başga)
  • Esasy allergenlerMolýusklar (Abalone)
  • Iýmitlendiriji madda: Abalon ýokumly maddalara baý, şeýle hem EPA, DHA, taurin, superoksid dismutaz we ş.m. ýaly dürli fiziologiki taýdan işjeň maddalara baý, bedeniň kislota-esasy deňagramlylygyny saklamakda möhüm rol oýnaýan metal elementleri (Ca2 +, Mg2 +) we nerw-damar tolgunmasy we ş.m.) has baýdyr.

  Maslahat berilýän resept

  dawd15

  Naharly gara abalon

  Galany gyzgyn suwda 5-10 minut gyzdyryň.Şol bir wagtyň özünde, gerekli mukdarda nahar bişirmeli, gök önümleri gaýnadyň, ýumurtga gowurmaly, ähli ingredientler bilen bir tabagy dolduryň we tabaga gyzdyrylan gara çüýşe we abalon guýuň.

  dawd16

  Tüwi bilen gara truffle Abalone

  Galany gyzgyn suwda 5-10 minut gyzdyryň.Şol bir wagtyň özünde, ortaça mukdarda tüwi gyzdyryň, brokkoli dogramaly, ýumurtga gowurmaly, ähli maddalary bir tabaga goýuň, soňra gyzdyrylan gara tüýdük we abalon gabyny guýuň.

  Degişli önümler